fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Na temelju članka 27. Zakona o kazalištima (Narodne novine br. 71/06., 121/13.), članka 32. Statuta Kazališno-koncertne dvorane »Ivana Brlić-Mažuranić«, Upravno vijeće 30. listopada 2017. godine raspisuje


NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja

 

Uvjeti:
- VSS pedagoške, ekonomske ili pravne struke
- da se odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima
- pet godina radnog iskustva, poželjno na poslovima u glazbenoj i scenskoj djelatnosti
- znanje jednoga svjetskog jezika.
Iznimno, za ravnatelja može se imenovati osoba koja osim navedenih uvjeta, nema visoku stručnu spremu, ako je istaknuti i priznati stručnjak na području kulture i s najmanje deset godina radnoga staža.
Ravnatelj se imenuje na četiri godine.
Uz prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti:
- životopis
- diplomu o stečenoj stručnoj spremi
- dokaz o radnom iskustvu
- domovnicu
- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od šest mjeseci)
- izjavu o znanju jednog svjetskog stranog jezika
- prijedlog programa razvoja Ustanove za mandatno razdoblje.

Svaki kandidat ima pravo izvršiti uvid u utvrđeni program Ustanove, i to radnim danom od 9 do 12 sati ili prema dogovoru na adresi Ustanove.
Na natječaj se mogu prijaviti kandidati obaju spolova.

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj omotnici u roku od 15 dana od objave natječaja na adresu: Kazališno-koncertna dvorana »Ivana Brlić-Mažuranić«, Trg Stjepana Miletića 12, 35000 Slavonski Brod, s naznakom: »Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja - ne otvaraj«.

Natječaj će se objaviti u Narodnim novinama i Glasu Slavonije.

Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti izviješteni u zakonskom roku.

Kazališno-koncertna dvorana
»Ivana Brlić-Mažuranić«
Slavonski Brod

 

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama 114/2017, 22.11.2017.