fbpx
 
 
 • Gradska uprava
 • Tržnica
 • Bazeni
 • Kruzni tok
 • Svačićeva ulica
 • Kajak

Na temelju članka 27. i 28. Zakona o muzejima (Narodne novine broj 110/2015) i članka 38. Zakona o ustanovama-pročišćeni tekst (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), te članka 21. Statuta Galerije umjetnina grada Slavonskog Broda, Upravno vijeće Galerije umjetnina Grada Slavonskog Broda dana 27. studenog 2017. godine, raspisuje


NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja
Galerije umjetnina Grada Slavonskog Broda

Za ravnatelja Galerije umjetnina Grada Slavonskog Broda može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

 • koja ima završen sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij,
 • pet godina rada u muzejskoj djelatnosti ili deset godina rada u kulturi, znanosti ili drugom odgovarajućem području vezanom uz djelatnost muzeja i galerije,
 • koja se odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima
 • položen stručni ispit za kustosa

*Iznimno, za ravnatelja Galerije može biti imenovana osoba koja nema položeni stručni ispit za kustosa, ako je istaknuti i priznati stručnjak na području kulture i znanosti najmanje 10 godina.

Ravnatelj Galerije imenuje se na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada.

Ravnatelja imenuje Gradsko vijeće grada Slavonskog Broda, na prijedlog Upravnog vijeća Galerije umjetnina, koje je obavezno pribaviti mišljenja stručnih vijeća, a ako ona nisu osnovana, uposlenoga stručnog galerijskog osoblja.
Ravnatelj se imenuje na razdoblje od četiri godine.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz prijavu za natječaj kandidati trebaju priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta, u izvorniku ili ovjerenom presliku:

 • životopis
 • domovnicu
 • diplomu kao dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o radnom iskustvu u odgovarajućoj struci (elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojega je razvidan staž i stručna sprema) ili potvrdu poslodavca, odnosno drugu ispravu iz koje je vidljivo o kojoj struci, na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo,
 • dokaz o položenom ispitu za kustosa
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od šest (6) mjeseci od dana objave natječaja).
 • Prijedlog Programa rada za četverogodišnje razdoblje.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave Natječaja u Glasu Slavonije.
Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj omotnici osobno ili putem pošte na adresu:
Galerija umjetnina grada Slavonskog Brod, Starčevićeva 8, 35000 Slavonski Brod s naznakom „Natječaj za ravnatelja – ne otvaraj“

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Kandidati će biti obaviješteni o izboru i imenovanju ravnatelja u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj.

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo 

hrenfrdeit