fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Na temelju članka 3. Odluke o načinu i uvjetima davanja u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Slavonskog Broda (Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda 8/12; 1/14 ), Gradonačelnik raspisuje

N A T J E Č A J
za davanje u zakup poslovnog prostora
u vlasništvu Grada Slavonskog Broda

Predmet natječaja je davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada na adresi:

Petra Krešimira IV 32, ukupne površine 44,20 m2
- Namjena prostora : financijsko posredovanje, odvjetnički uredi, javni bilježnici,poslovnice,banke,agencije
- Početna cijena:2 192,32 kuna / mjesečno
- Osiguranje naplate potraživanja: jedna bjanko zadužnica ovjerena kod javnog bilježnika
- Poslovni prostor se izdaje u zakup na vrijeme od 5 godina.
Poslovni prostor se daju u zakup u viđenom stanju.

 

Prilog:
- Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Slavonskog Broda (pdf)