Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Na temelju odredbe članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08. i  61/11. dalje:ZSN ) i Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Slavonskog Broda od 15. ožujka 2016., 6. srpnja 2016., 16. studenog 2016., 22. svibnja 2017., 10. srpnja 2017., 4. prosinca 2017.27. prosinca 2017. i 29. ožujka 2018. godine, privremena pročelnica Upravnog odjela za komunalni sustav i komunalno redarstvo Grada Slavonskog Broda objavljuje

O G L A S

za prijem u službu na određeno vrijeme

 

U Grad Slavonski Brod, u Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo, na radno mjesto

- VIŠI STRUČNI SURADNIK 1 ZA PRAVNE POSLOVE

1 izvršitelja/ica na određeno vrijeme radi privremenog povećanja opsega poslova.

 

Prilog:

 - Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme

- Upute i obavijesti kandidatima

Poveznice:
- Ministarstvo hrvatskih branitelja, Zapošljavanje
- Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju