fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Sukladno članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08. i 61/11.), a na temelju Zapisnika o otvaranju prijava za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto viši stručni suradnik 1 za katastar i gruntovnicu te pregleda prijava pristiglih na oglas, Povjerenstvo za provedbu oglasa, donosi

POZIV
kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto viši stručni suradnik 1 za katastar i gruntovnicu

Upućuje se poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidatima koji su se prijavili na oglas i ispunjavaju formalne uvjete oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto viši stručni suradnik 1 za katastar i gruntovnicu, u Upravni odjel za gospodarstvo. Prethodna provjera znanja i sposobnosti održati će se u Velikoj vijećnici Gradske uprave, Vukovarska 1, Slavonski Brod, dana 27. rujna 2018. godine, s početkom u 09,00 sati, a pozvani su sljedeći kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa:

u 09,00 sati:
1. Dinko Kolundžić

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provesti će se temeljem Uputa kandidatima koje su objavljene na službenim stranicama Grada Slavonskog Broda.

Povjerenstvo za provedbu oglasa
KLASA:112-03/18-01/12
URBROJ: 2178/01-07-18-9
Slavonski Brod, 25. rujna 2018.godine

Povjerenstvo za provedbu oglasa