Jednostavna bagatelna nabava

Nabava sredstava za kemijsko tretiranje i održavanje bazena

Objavljeno: 11. prosinca 2019.

Pozivamo Vas da do 20. prosinca 2019. godine do 09:30 sati, dostavite svoju ponudu na adresu Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, 35 000, Slavonski Brod, s naznakom „NE OTVARAJ - Nabava sredstva za kemijsko tretiranje i održavanje bazena“, evidencijski broj nabave: B-2/2020.

Prilog: