Jednostavna bagatelna nabava

Nabava usluga čišćenja Gradskih bazena Slavonski Brod

Objavljeno: 11. prosinca 2019.

Pozivamo Vas da do 20. prosinca 2019. godine do 09:00 sati, dostavite svoju ponudu na adresu Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, 35 000, Slavonski Brod, s naznakom „NE OTVARAJ - Nabava usluga čišćenja Gradskih bazena Slavonski Brod“, evidencijski broj nabave: B-1/2020.

Prilog: