Jednostavna bagatelna nabava

Poziv na dostavu ponude za nabavu tonera za potrebe korisnika Riznice i Gradske uprave grada Slavonskog Broda za 2020. godinu

Objavljeno: 12. prosinca 2019.

Pozivamo Vas da do 23. prosinca 2019. godine do 09:30 sati, dostavite svoju ponudu na adresu Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, 35 000, Slavonski Brod, s naznakom „NE OTVARAJ - Nabava tonera za potrebe korisnika Riznice i Gradske uprave grada Slavonskog Broda za 2020. godinu“ , evidencijski broj nabave: B-3/2020.


Prilog: