Jednostavna bagatelna nabava

Nabava usluga čišćenja Gradskih bazena Slavonski Brod

Objavljeno: 13. prosinca 2018.

Pozivamo Vas da do 21. prosinca 2018. godine do 09:00 sati, dostavite svoju ponudu na adresu Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, 35 000, Slavonski Brod, s naznakom „NE OTVARAJ - Nabava usluga čišćenja Gradskih bazena Slavonski Brod“, evidencijski broj nabave: B-2/2019.

Prilog:
- Poziv na dostavu ponuda (pdf)
- Tehnička specifikacija (pdf)