Jednostavna bagatelna nabava

Nabava sredstva za kemijsko tretiranje i održavanje bazena

Objavljeno: 13. prosinca 2018.

Pozivamo Vas da do 21. prosinca 2017. godine do 09:30 sati, dostavite svoju ponudu na adresu Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, 35 000, Slavonski Brod, s naznakom „NE OTVARAJ - Nabava sredstva za kemijsko tretiranje i održavanje bazena“, evidencijski broj nabave: B-3/2018

Prilog:
- Poziv na dostavu ponuda (pdf)
- Troškovnik i tehnička specifikacija (pdf)