Obavijesti vezane uz koronavirus (COVID-19)

Grad odredio mjere kojima nastoji ublažiti posljedice nepovoljnog utjecaja na gospodarstvo

Objavljeno: 17. ožujka 2020.

26151998

Vezano za situaciju oko koronavirusa (COVID-19) te s ciljem zaštite radnih mjesta i pomoći građanima, Grad Slavonski Brod odredio je sljedeće mjere kojima nastoji ublažiti posljedice nepovoljnog utjecaja na gospodarstvo:

Grad Slavonski brod daje preporuke trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Slavonskoga Broda da donesu odgovarajuće mjere iz svoje nadležnosti u vezi naplate prihoda iz svojeg djelokruga poslovanja.

Provedba ove odluke započinje s današnjim danom, utorkom, 17. ožujka 2020. godine.

Prilog: