Ukratko

Kategorija: Upravni odjel za društvene djelatnosti

U Upravnom odjelu za društvene djelatnosti obavljaju se poslovi koji se odnose na predškolski odgoj, školstvo, šport, tehničku kulturu, kulturu, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu i udruge.

Poslovi osiguranja lokalnih potreba stanovništva u području športa i tehničke kulture obuhvaćaju poslove u svezi s programom javnih potreba Grada Slavonskog Broda u športu i tehničkoj kulturi, provedba raspodjele sredstava proračuna koja su po namjeni i iznosima odobrena za navedene programe, vođenje brige putem Ustanove za gospodarenje športskim objektima o objektima športa i tehničke kulture, stručni poslovi vezano za športske manifestacije i manifestacije u tehničkoj kulturi, suradnja sa Zajednicom športskih udruga i Zajednicom tehničke kulture.

Poslovi i zadaće osiguranja lokalnih potreba stanovnika u području kulture obuhvaća praćenje stanja u području kulture, poslovi u svezi s osiguranjem financijskih i materijalnih uvjeta za rad ustanova kojima je Grad vlasnik i osnivač, priprema i izrada prijedloga programa javnih potreba u kulturi, poslovi u svezi s raspodjelom sredstava proračuna Grada odobrenih za programe iz područja kulture, prati i potiče rad udruga te drugih pravnih i fizičkih osoba u kulturi, sudjeluje u pripremi kulturnih manifestacija od značaja za Grad, potiče prezentiranje i razvoj kulturnog stvaralaštva, te specifičnih potreba mladih.

U Upravnom odjelu se obavljaju i poslovi u svezi zaštite i unapređenja kvalitete življenja i s tim u svezi, dodjela različitih oblika pomoći socijalno ugroženim građanima, poslovi u svezi s financijama i nadzorom provedbe programa iz područja zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na lokalnoj razini, poglavito onih koji su usmjereni na pomoć socijalno osjetljivim a ugroženim skupinama građana.


 

Kontakt:
Tel: 035 217 085
Fax: 035 217 048

Ostali kontakti (pdf)