Ukratko

Kategorija: Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo

U Upravnom odjelu za komunalni sustav i komunalno redarstvo obavljaju se poslovi u svezi uređenja naselja, unapređenja kvalitete stanovanja, planiranja, razvoja, izgradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, poslove u svezi s davanjem koncesija za obavljanje komunalnih djelatnosti, poslovi u svezi s pripremom i provedbom konkretnih akcija i mjera u području prometa, poslova u svezi komunalnih uslužnih djelatnosti, izgradnja i održavanje komunalne infrastrukture, priprema i izrada rješenja komunalne naknade i komunalnog doprinosa te rješenja o ovrsi istih, kao i ostale poslove.

U ovom odjelu obavljaju se i poslovi vezani za organizaciju i rad komunalnog redarstva, suradnju s inspekcijskim službama i institucijama, udrugama, školama, tvrtkama i drugim organizacijskim oblicima na unapređenju zaštite čovjekove okoline, poslovi praćenja realizacije programa čišćenja i održavanja javnih i zelenih površina.


 

Kontakt:
Tel.: 035 217 033 
Fax: 035 217 035

 Ostali kontakti (pdf)