GRADSKO VIJEĆE Aktualnosti

NADZOR ZAKONITOSTI NAD RADOM 12. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA

Objavljeno: 16. rujna 2010.

Radi boljeg razumijevanja zbivanja na 12.sjednici Gradskog vijeća Slavonskog Broda (7.rujna 2010.) nakon koje je od Ministarstva uprave zatražen nadzor zakonitosti nad radom sjednice, u nastavku donosimo pregled najvažnijih dokumenata - od zapisnika o radu sjednice do pravnog tumačenja brojnih sličnih primjera u jedinicama lokalne i regionalne samouprave.

Dokumentacija: