GRADSKO VIJEĆE Aktualnosti

POVLAČENJE OSTAVKE MIROSLAVA SKORUPSKOG NE PROIZVODI PRAVNI UČINAK

Objavljeno: 24. rujna 2010.

Dana 23. rujna 2010. godine Grad Slavonski Brod zaprimio je Izjavu gospodina Miroslava Skorupskog kojom imenovani iz osobnih i moralnih razloga povlači svoju ostavku danu na obnašanje dužnosti vijećnika u Gradskom vijeću Grada Slavonskog Broda.

Člankom 7. stavak 1. podstavak 1. Zakona o izboru članova predstavničkog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 33/01, 10/02, 155/02, 45/03, 43/04, 40/05, 44/05-pročišćeni tekst, 109/07) određeno je da članu predstavničkog tijela mandat prestaje prije isteka redovitog četverogodišnjeg mandata u slučaju ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke shodno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku.
Pisana ostavka člana predstavničkog tijela podnesena na način naprijed propisan treba biti zaprimljena najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja sjednice predstavničkog tijela. Pisana ostavka člana predstavničkog tijela treba biti ovjerena kod javnog bilježnika najranije osam dana prije podnošenja iste.

Pisana ostavka gospodina Miroslava Skorupskog, ovjerena kod javnog bilježnika dana 31. kolovoza 2010. godine,  službeno je zaprimljena dana 2. rujna 2010. godine, te kako je ostavka u svemu sukladna odredbama članka 7. stavak 1. podstavak 1. te stavku 2. i 3. Zakona, ista je svoj pravni učinak proizvela danom dostave.
Na temelju navedene ostavke, Hrvatska stranka prava (HSP) je kao predlagatelj liste odredila neizabranog kandidata s liste Hrvatske stranke prava (HSP) gospodina Petra Agatića, Janiševac 2/8, Slavonski Brod, za zamjenika vijećniku Miroslavu Skorupskom.

Temeljem svega naprijed navedenog, ostavka gospodina Miroslava Skorupskog predana na zakonom propisan način proizvela je svoj pravni učinak i nije ju moguće povući.
U prilog navedenom je i članak Željke Tropine Godec, načelnice Odjela za nadzor lokalne i područne (regionalne) samouprave Ministarstva uprave. U navedenom članku navodi se da propisivanje roka prema kojem pisana ostavka treba biti zaprimljena najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja sjednice predstavničkog tijela onemogućava promjene mišljena prije same sjednice s obzirom na to da se zaprimljena i urudžbirana ostavka ne može povući, a daje mogućnost pripreme materijala za sjednicu predstavničkog tijela i određivanje zamjenika članu koji ostavku podnosi.