5. Sjednica Gradskog vijeća

5. sjednica

Zakazana za 18.12.2017 9:00, Vukovarska 1

 

1. Aktualno prijepodne

2. Proračun Grada Slavonskog Broda za 2018. godinu

3. Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda za 2018. godinu

4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

6. Prijedlog Plana gospodarenja otpadom grada Slavonskog Broda za razdoblje od 2017. - 2020. godine

7. Prijedlog Odluke o porezima grada Slavonskog Broda

8. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnatelja/ice Ustanove Dječji vrtić 'Potjeh'

9. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnatelja/ice Ustanove Kazališno-koncertne dvorane „Ivana Brlić-Mažuranić“

10. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Ustanove Dječji vrtić Potjeh

11. a) Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ustanove Dječji vrtić Potjeh

     b) Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ustanove Dječji vrtić Ivana Brlić-Mažuranić

12. Prijedlog Zaključka o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Slavonskog Broda za 2018. godinu

13. Prijedlog Odluke o dodjeli koncesije za obavljanje javnog prijevoza putnika na području grada Slavonskog Broda

14. Prijedlog Odluke o izboru izvoditelja za obavljanje komunalnih djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i pješačkih staza na području Grada Slavonskog Broda

15. Prijedlog Odluke o izboru izvoditelja za obavljanje komunalnih djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Grada Slavonskog Broda

16. a) Analiza stanja sustava civilne zaštite u 2017. godini

       b) Godišnji provedbeni plan razvoja sustav civilne zaštite s financijskim pokazateljima za razdoblje 2018.-2020.

17. Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja OPG Vinko Josipović za prigodnu prodaju božićnih drvaca na privatnim površinama