10. Sjednica Gradskog vijeća

10. sjednica

Zakazana za 30.11.2018 u 9:00, Vukovarska 1

1. Aktualno prijepodne

2. Proračun Grada Slavonskog Broda za 2019. godinu

  • a. Prijedlog Odluke o proračunu Grada Slavonskog Broda za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
  • b. Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Grada Slavonskog Broda za 2019. godinu
  • c. Prijedlog Programa javnih potreba u području društvenih djelatnosti Grada Slavonskog Broda za 2019. godinu
  • d. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture u gradu Slavonskom Brodu za 2019. godinu
  • e. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u gradu Slavonskom Brodu za 2019. godinu
  • f. Prijedlog Programa čišćenja i uređenja javnih zelenih i prometnih površina u gradu Slavonskom Brodu za 2019. godinu
  • g. Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću i članova Gradskog vijeća izabranih s liste grupe birača za 2019. godinu

3. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade

4. Prijedlog Odluke o autotaksi prijevozu

5. Prijedlog Odluke o dodjeli usluge od općeg gospodarskog interesa Trgovačkom društvu Brod-plin d.o.o. za distribuciju toplinske energije za područje grada Slavonskog Broda

6. Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda za 2019. godinu.

7. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda

8. Prijedlog Zaključka o odobravanju Programa rada i Financijskog plana Savjeta mladih Grada Slavonskog Broda za 2019. godinu

9. a. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području grada Slavonskog Broda u 2018. godini
9. b. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite grada Slavonskog Broda s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 2019. - 2021.

10. Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja OPG Niko Perković za prigodnu prodaju božićnih drvaca na privatnoj površini

PLAĆANJE GRADSKIH RAČUNA BEZ NAKNADE

U poslovnicama Gradske blagajne mogu se platiti i svi ostali računi uz naknadu od 2,00 kune po uplatnici. Radno vrijeme Gradskih blagajni:

  • Trg Ivane Brlić-Mažuranić 7a (Korzo) Ponedjeljak - Petak 07:30-13:00, te od 14:00 do 18:30 sati, Subota 08:00-13:00
  • Horvatova (Tržnica) Ponedjeljak - Subota 07:00-13:00

Podaci o predmetu u digitalnoj pisarnici

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina (koji ste dobili u pisarnici Gradske uprave) na sljedeći način:

E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Upute:
U polje Subject/Predmet unesite korisnički pin. Područje za sadržaj ostavite prazno.