Izbori za EU parlament 2019. godine

Objava biračima - Ministarstvo uprave

Objavljeno: 03. travnja 2019.

Predsjednica Republike Hrvatske je 25. ožujka 2019. donijela Odluku o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske. Odluka je stupila na snagu
danom objave u „Narodnim novinama*', broj 30/19, 26. ožujka 2019. Za dan održavanja izbora određena je nedjelja , 26. svibnja 2019.


Na temelju članka 23. Zakona o registru birača („Narodne novine**, broj 144/12 i 105/15), pozivaju se birači da izvrše pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača.

Birači mogu pregledati te zatra žiti dopunu ili ispravak podataka upisanih u registar bira ča u službi za opću upravu ureda državne uprave u županiji i Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba, prema mjestu svog prebivališta, svakim radnim danom u radno vrijeme ureda, a u subotu 11. svibnja 2019. u vremenu od 8,00 do 14,00 sati.

Detaljnije obavijesti bit će objavljene na intemelskim stranicama nadležnih ureda. Rok za podnošenje zahtjeva za dopunu ili ispravak podataka u registru bira ča istječe
u srijedu, 15. svibnja 2019.

Prilog:
- Objava biračima (pdf)