Izbori za EU parlament 2019. godine

Objava biračima - Ured državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji

Objavljeno: 03. travnja 2019.

Predsjednica Republike Hrvatske je 25. ožujka 2019. godine, donijela je Odliku o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske. Odluka je
stupila
na snagu danom objave u ..Narodnim novinama" broj 30 /19. 26. ožujka 2019. godine.

Za dan održavanja izbora određena je nedjelja, 26. svibnja 2019. godine.

Temeljem narečene Odluke, ministar uprave je. sukladno odredbama članka 23. Zakona o registru birača (..Narodne novine", broj 144/12 i 105/15) izdao Objavu biračima KLASA:013-01/19-01/13. URBROJ: 515-07-02/1-19-2 od 26. ožujka 2019. godino koja je objavljena na mrežnoj stranici Ministarstva uprave, na mrežnoj stranici Ureda državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji ( dalje. Ured ) . stavljena na oglasne ploče u sjedištu i Ispostavi Ureda u Novoj Gradiški, te u matičnim uredima.

Nastavno na navedenu Objavu biračima daju se slijedeće detaljnije obavijesti.

Birači mogu pregledati, odnosno zatražiti dopunu ili ispravak podataka upisanih u registar birača, podnijeti zahtjev za privremeni upis. prethodnu registraciju, aktivnu registraciju i izdavanje potvrde za glasovanje u Službi za opću upravu Ureda i to u njegovu sjedištu u Slavonskom Brodu ili u Ispostavi u Novoj Gradiški prema mjestu svoga prebivališta, svakim radnim danom u radno vrijeme, a u subotu 11. svibnja 2019. u vremenu od 8,00 do 14,00
sati.

 

Prilog:
- Objava biračima (pdf)