Javna priznanja Grada Slavonskog Broda

Javna priznanja Grada Slavonskog Broda

Grad Slavonski Brod dodjeljuje javna priznanja i nagrade onima koji su svojim osobnim uspjesima u radu i djelovanju pridonijeli razvoju i boljitku grada Slavonskog Broda, promicanju njegovih vrijednosti, položaja i ugleda u zemlji i svijetu.  

Javna priznanja Grada Slavonskog Broda su:

 

 Povelja počasnog građanina
grada Slavonskog Broda

CapljaZlatna čaplja - nagrada za životno djelo

Grb
Grb grada Slavonskog Broda

Berislavic
Štit Berislavića

Počasnim građaninom grada Slavonskog Broda može se proglasiti osoba zaslužna za stvaranje i promicanje vrijednosti, položaja i ugleda grada Slavonskog Broda, dugogodišnju suradnju i potporu na unapređivanju potreba grada i građana te izuzetan doprinos razvoju grada ili pojedinih njegovih djelatnosti.

Za počasnog građanina grada Slavonskog Broda može se predložiti i građanin druge države za promicanje vrijednosti koje doprinose ugledu Slavonskog Broda i Hrvatske u svijetu.

Zlatna čaplja je priznanje i nagrada za životno djelo. Dodjeljuje se za sveukupne vrijedne rezultate i postignuća u svim područjima stvaralaštva i djelovanja za dobrobit grada, njegovih građana i opće dobro. Za Zlatnu čaplju mogu biti predloženi građani Slavonskog Broda i građani koji su svojim rođenjem, životom ili radom vezani uz grad Slavonski Brod.

Grb grada Slavonskog Broda je priznanje za značajne obljetnice i jubileje. Dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama za dugogodišnji kontinuirani stvaralački rad, trajno prijateljstvo, izuzetnu moralnu potporu, te pomoć i sudjelovanje u važnim projektima, programima i poslovima za razvitak i opće dobro grada i građana Slavonskog Broda. Za Grb grada Slavonskoga Broda mogu biti predloženi građani Slavonskog Broda i pojedinci koji su svojim rođenjem, životom ili djelom vezani za Slavonski Brod, poduzeća, ustanove, vjerske organizacije, udruge i druge pravne osobe koje rade na području grada.

Štit Berislavića je godišnja nagrada i javno priznanje Grada Slavonskog Broda. Dodjeljuje se građanima Slavonskog Broda i građanima koji su svojim životom, radom i djelovanjem vezani za Slavonski Brod te građanima koji su svojim izuzetnim zalaganjem, dobročinstvom rezultatima rada i djelovanja u humanitarnim, športskim, kulturnim i drugim djelatnostima postigli iznimna postignuća i zasluge, kao i poduzećima, ustanovama, vjerskim zajednicama, udrugama građana i drugim pravnim osobama s područja grada za iznimna postignuća i zasluge na unapređivanju svih područja stvaralaštva i djelovanja za dobrobit ljudi te osobit doprinos boljitku i ugledu grada u zemlji ili svijetu.  

Kriteriji za dodjelu javnih priznanja i nagrada:

Postupak za dodjelu javnih priznanja i nagrada Grad Slavonski Brod provodi svake godine objavom Javnog poziva za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja i nagrada.Prijedlog za dodjelu javnih priznanja i nagrada mogu dati sve fizičke i pravne osobe po objavi Javnog poziva.  Javna priznanja i nagrade uručuju se na svečanom prijemu povodom Dana grada Slavonskog Broda, 16. svibnja (blagdan svetog Ivana Nepomuka - zaštitnik grada Slavonskog Broda).DOSADAŠNJI DOBITNICI NAGRADA: