Javna priznanja Grada Slavonskog Broda

2002.


30. travnja 2002. godine, na svojoj 12. sjednici, Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda dodjeljuje javno priznanje

 

ZLATNA ČAPLJA - NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO

 

David Sluganović

za dugogodišnji humanitarni rad, ljudsku i svećeničku brigu o ranjenima i invalidima u Domovinskom ratu, organizaciju pučke kuhinje, sustavan rad s mladima, za pruženu pomoć u obnovi kuća i crkava u gradu i županiji te sveukupno pastoralno djelovanje na dobrobit grada i građana i opće dobro

 

GRB GRADA SLAVONSKOG BRODA

 

Mato Japundžić

dugogodišnjem uspješnom predsjedniku Općinskog suda u Slavonskom Brodu, vrsnome stručnjaku iz područja pravosuđa, zaslužnome za izgradnju zgrade suda i stvaranje uvjeta za cjelokupno funkcioniranje pravosuđa u gradu Slavonskom Brodu

 

Strojarski fakultet

za doprinos u području obrazovanja, izdavačke djelatnosti, znanstveno-istraživačkog  rada, suradnju s gospodarstvom grada i Republike Hrvatske, četrdesetogodišnje kontinuirano  obrazovanje inženjera strojarstva te društveni rad i afirmaciju grada u zemlji i inozemstvu

 

Fra Andrija Zirdum

svećeniku i znanstveniku, za izučavanje lokalne povijesti brodskog i gradiškog kraja, za objavljenu knjigu “Počeci naselja i stanovništva brodskog i gradiškog kraja od 1698. -1991. godine”

 

Uprava unutarnje plovidbe

za ostvarene rezultate u nastojanju da grad Slavonski Brod postane jedno od najznačajnijih središta riječnog prometa u Republici Hrvatskoj, osnovanu Lučku upravu, izgrađenu i opremljenu zgradu Kapetanije, nabavljena plovila i vozila,  započetu izgradnju terminala za generalne terete, te ostvarenu suradnju s inozemnim lukama i gospodarskim sustavima na opće dobro grada i građana

 

ŠTIT BERISLAVIĆA

 

Tvrtko Exle

za promicanje tradicijskih vrijednosti grada, organiziranje izložbi i kulturnih priredbi, sudjelovanje u turističkoj prezentaciji grada, te dugogodišnje nastupe u Muškom komornom zboru Crkve Presvetog Trojstva

 

Mirko Čavar

za dugogodišnji uspješan rad u gospodarstvu grada Slavonskog Broda, aktivan rad u Sekciji za društveni i gospodarski razvoj Udruge matice hrvatskih umirovljenika, te pruženu potporu programima za razvitak grada

 

Branka Solina

za dugogodišnje nesebično zalaganje i postignuća u unapređenju knjižničarske djelatnosti, za očuvanje vrijednog knjižnog fonda za vrijeme Domovinskog rata te obnovu i unapređenje ratom oštećene Gradske knjižnice

 

Informatički inženjering - ININ

za izniman uspjeh na području informatičke znanosti dobivanjem znaka “Izvorno hrvatski”, predstavljanje Hrvatske na sajmu informatike u Műnchenu te samostalno izrađen informatički paket program SMS Info

 

Udruga Matice hrvatskih umirovljenika

za dugogodišnji rad samostalne, dragovoljne, nestranačke i humanitarne udruge u zaštiti materijalnog položaja umirovljenika i njihovih prava i interesa te organiziranje kulturne i svekolike aktivnosti  svoga članstva