Javni natječaji gradskih osnovnih škola

Osnovna škola Hugo Badalić, natječaj

Objavljeno: 07. ožujka 2014.

OSNOVNA ŠKOLA HUGO BADALIĆ SLAVONSKI BROD
o b j a v l j u j e

N   A   T   J   E   Č   A   J
vrijedi od 4. ožujka 2014. – 12. ožujka 2014. godine


1. UČITELJ/ICA EDUKATOR-REHABILITATOR…………………. 1 izvršitelj
-    neodređeno i puno radno vrijeme


UVJETI: 
Prema članku105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz prijavu na natječaj obvezno priložiti: zamolba, dokaz o stručnoj spremi, presliku domovnice, presliku rodnog lista, uvjerenje o nekažnjavanju i kratak životopis.
Prijave kandidati trebaju dostaviti na adresu:
OSNOVNA ŠKOLA HUGO BADALIĆ, BOROVSKA 3, SLAVONSKI BROD

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.