Ispis

OSNOVNA ŠKOLA HUGO BADALIĆ                                   
SLAVONSKI  BROD
35000 SLAVONSKI BROD, Borovska 3
(telefon: 035/446-015)

objavljuje

JAVNI POZIV
za popunu radnih mjesta

 

1.POMAGAČ U NASTAVI (m/ž) - 2 izvršitelja na određeno vrijeme s punim radnim vremenom – PROGRAM MLADI ZA MLADE – za nezaposlene osobe romske nacionalne manjine sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem do 29 godine života


UVJETI:

- Stručna sprema: SSS
- Nezaposlene osobe do 29 godina starosti
- Pripadnik romske nacionalne manjine
- Prijava u evidenciji nezaposlenih

Uz prijavu na javni poziv obvezno priložiti: dokaz o stručnoj spremi, domovnicu,  rodni list, uvjerenje o nekažnjavanju, potvrdu HZZ da se vode u evidenciji nezaposlenih najmanje 30 dana i kratak životopis.

Prijave s potrebnom dokumentacijom donijeti osobno na naprijed navedenu adresu.

Na javni poziv se mogu javiti osobe oba spola.
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja javnog poziva na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavod za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama škole (4.3.2014. – 12. 3. 2014.)

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.


Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama škole.
 
Datum objave: 4. ožujka 2014. godine.