Javni natječaji gradskih osnovnih škola

OŠ "Đuro Pilar": Obavijest o rezultatima natječaja, učitelj likovne kulture

Objavljeno: 24. ožujka 2014.

OSNOVNA ŠKOLA „ĐURO PILAR“
VINOGORSKA 1
SLAVONSKI BROD

Klasa: 003-06/ 14-01 / 14
Ur. broj: 2178 / 01-07 / 14-1
U Slavonskom Brodu, 20. 03. 2014. godine

Na temelju članka 24. Statuta Osnove škole „Đuro Pilar“ Slavonski Brod (Klasa: 003-05/13-01//02, Urbroj: 2178/01-07/13-1, od 21. ožujka 2013. godine), Školski odbor na sjednici održanoj 20. ožujka 2014. godine donosi Odluku o izboru po natječaju od 06. 03. 2014. – učitelj likovne kulture.