Javni natječaji gradskih osnovnih škola

OŠ "Blaž Tadijanović": Natječaj za slobodno radno mjesto

Objavljeno: 08. svibnja 2014.

Sukladno članku 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13.), Osnovna škola "Blaž Tadijanović", Podvinjska 25., Slavonski Brod dana 8. svibnja 2014. godine raspisuje:

N A T J E ČA J
za zasnivanje radnog odnosa

1. na određeno vrijeme:
- učitelj njemačkog jezika – jedan (1) izvršitelj – nepuno radno vrijeme (17 sati tjedno u nastavi)