Javni natječaji gradskih osnovnih škola

OŠ "Blaž Tadijanović": Natječaj za zasnivanje radnog odnosa, učitelj/ica engleskog jezika

Objavljeno: 09. svibnja 2014.

Sukladno članku 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13.), Osnovna škola Blaž Tadijanović, Podvinjska 25., Slavonski Brod dana 9. svibnja 2014. godine raspisuje:

N A T J E Č A J
za zasnivanje radnog odnosa


1.    na neodređeno vrijeme:
učitelj/ica engleskog jezika  – jedan (1) izvršitelj/ica – nepuno radno vrijeme ( 15 sati tjedno u nastavi)