Javni natječaji gradskih osnovnih škola

OŠ "Ivan Goran Kovačić": Natječaji za slobodna radna mjesta

Objavljeno: 17. rujna 2014.

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA „IVAN GORAN KOVAČIĆ“
SLAVONSKI BROD

KLASA: 101-01/01-14/13
URBROJ: 2178/01-06-01-14-01
Slav.Brod, 17. rujna  2014.

                   
Predmet: Objava natječaja
          - obavijest

    
Osnovna škola “Ivan Goran Kovačić” Slavonski Brod raspisuje natječaj za radno mjesto –  učitelja/ice razredne nastave, matematike i biologije.