Javni natječaji gradskih osnovnih škola

Obavijest o rezultatima natječaja: Osnovna škola "Vladimir Nazor"

Objavljeno: 26. studenoga 2014.

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA BRODSKO-POSAVSKA

OSNOVNA ŠKOLA „VLADIMIR NAZOR“

SLAVONSKI BROD
25.11.2014.godine
Klasa: 112-08/02-001-14/6
Ur.broj 2178/01-14-01/698


Nakon razmatranja prispjelih zamolbi te zasjedanja Školskog odbora 25.11.2014. godine na 6. sjednici Školskog odbora Osnovne škole “Vladimir Nazor“ Slavonski Brod primljeni su sljedeći kandidati za radna mjesta koja su bil raspisani natječajem:


Stručni suradnik pedagog - Josip Đurđević, magistar pedagogije iz Slavonskog Broda, na određeno puno radno vrijeme do povratka djelatnika na rad.

Učitelj/ica njemačkog jezika: Ana Balen ,prof. njemačkog i mađarskog jezika - na određeno puno radno vrijeme do povratka djelatnika na rad.

Učitelj/ica engleskog jezika - Iva Čokolić,učiteljica engleskog jezika iz Slavonskog Broda, na određeno puno radno vrijeme do povratka djelatnika na rad.

Učitelj/ica informatike, Bojana Jurančević, učiteljica informatike iz Slavonskog Broda, na određeno puno radno vrijeme do povratka djelatnika na rad.

Učiteljica rehabilitator - edukator Anamarija Lovaković, prof. hrvatskog jezika i književnosti, nestručna zamjena, ugovor na određeno 5 mjeseci, a najdulje do 30.06.2014.godine uz odobrenje MZOS-a za posebni razredni odjel.

Asistenti u nastavi: Projekt „Mladi za mlade“

Katica Štivić, iz Slavonskog Broda, dijete smrtno stradalog Hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za učenicu iz 5. razreda.
Dario Mikolčevi iz Gornje Bebrine za učenika 8.razreda.

U Slavonskom Brodu 25.11.2014.godine


Ravnateljica:
Vesna Šimić