Javni natječaji gradskih osnovnih škola

Osnovna škola „Bogoslav Šulek“- natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice škole

Na temelju članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN. Br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.) i članka 78. Statuta Škole, Školski odbor Osnovne škole „Bogoslav Šulek“ Slavonski Brod, nakon donesene odluke objavljuje:

N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje ravnatelja škole (m/ž)

UVJETI:
Za ravnatelja/icu osnovne škole može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete za učitelja i stručnog suradnika, prema članku 126. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici sljedeće dokumente:
- životopis
- domovnicu
- diplomu o stečenoj stručnoj spremi
- elektronički zapis iz evidencije HZMO-a
- dokaz o radnom iskustvu na odgojno obrazovnim poslovima u osnovnoj ili srednjoj školi (potvrda poslodavca o najmanje 5 godina rada – original)
- dokaz o položenom stručnom ispitu (za kandidate koji imaju obvezu polaganja)
- uvjerenja nadležnog suda da kandidat nije pravomoćno osuđen niti se protiv njega vodi kazneni postupak za kaznena djela iz čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci)
- kandidati su na traženje Školskog odbora dužni dostaviti sve originalne dokumente na uvid

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od pet (5) godina

Rok za podnošenje prijava je petnaest (15) dana od dana objave natječaja (od 04. do 19. svibnja 2016.). Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:
Osnovna škola „Bogoslav Šulek“ Slavonski Brod, Aleja Miroslava Krleže 2, 35 000 Slavonski Brod. Prijave se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Natječaj za ravnatelja/icu – ne otvarati“

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obavješteni najkasnije u roku četrdeset pet (45) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava. (članak 41. Zakona o ustanovama).

Na oglašeno mjesto mogu se javiti osobe oba spola (članak 12. Zakona o ravnopravnosti spolova).

U Slavonskom Brodu, 03. svibnja 2016.

PLAĆANJE GRADSKIH RAČUNA BEZ NAKNADE

U poslovnicama Gradske blagajne mogu se platiti i svi ostali računi uz naknadu od 2,00 kune po uplatnici. Radno vrijeme Gradskih blagajni:

  • Trg Ivane Brlić-Mažuranić 7a (Korzo) Ponedjeljak - Petak 07:30-13:00, te od 14:00 do 18:30 sati, Subota 08:00-13:00
  • Horvatova (Tržnica) Ponedjeljak - Subota 07:00-13:00
Nalazite se ovdje: Naslovnica Javni natječaji osnovne škole Osnovna škola „Bogoslav Šulek“- natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice škole

Podaci o predmetu u digitalnoj pisarnici

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina (koji ste dobili u pisarnici Gradske uprave) na sljedeći način:

E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Upute:
U polje Subject/Predmet unesite korisnički pin. Područje za sadržaj ostavite prazno.