Javni natječaji gradskih osnovnih škola

Osnovna škola "Đuro Pilar" - Natječaj za radno mjesto

Objavljeno: 09. rujna 2016.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08., 86/09.,92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14.) Osnovna škola Đuro Pilar Slavonski Brod o b j a v lj u j e


NATJEČAJ

za radno mjesto

 

1. Spremač/ica - na neodređeno nepuno radno vrijeme - 20 sati tjedno - 1 izvršitelja/ice.