Javni natječaji gradskih osnovnih škola

Osnovna škola "Vladimir Nazor" - Natječaj za stručno osposobljavanje

Objavljeno: 13. rujna 2016.

OSNOVNA ŠKOLA "VLADIMIR NAZOR " SLAVONSKI  BROD 35000 SLAV. BROD,Franje Marinića 9, (tel: 035/266-469) objavljuje

N A T J E Č A J
za stručno osposobljavanje


1.    učitelj razredne nastave ,magistar primarnog obrazovanja (m/ž) – 1 izvršitelja na određeno vrijeme s punim radnim vremenom u PŠ Gornja Vrba
2.    učitelj tjelesne i  zdravstvene kulture,magistar kineziologije  (m/ž)-1 izvršitelj na određeno vrijeme s punim radnim vremenom u Matičnoj školi
3.    učitelj biologije/magistar biologije  (m/ž)-1 izvršitelj na određeno vrijeme s punim radnim vremenom u Matičnoj školi


UVJETI:
Prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz prijavu na natječaj obvezno priložiti: dokaz o stručnoj spremi, presliku domovnice, presliku rodnog lista, uvjerenje o nekažnjavanju i kratak životopis.

Navedenu dokumentaciju dostaviti u presliku jer istu ne vraćamo.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavod za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama škole (13.09.2016. – 21. 09. 2016.)

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave  s potrebnom dokumentacijom dostavite na naprijed navedenu adresu.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama škole.

Datum objave: 13.09. 2016. godine.