Javni natječaji gradskih osnovnih škola

Osnovna škola "Bogoslav Šulek" - Natječaj za popunu radnog mjesta

NATJEČAJ
Osnovna škola "Bogoslav Šulek" Slavonski Brod na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN RH 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11,5/12,16/12, 86/12,126/12,94/13, 152/14) ) objavljuje


NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta

1.    Učitelj razredne nastave, 1 izvršitelj (m/ž) – neodređeno puno radno vrijeme
2.    Učitelj engleskog jezika, 1 izvršitelj (m/ž) – neodređeno puno radno vrijeme, PŠ Vranovci
3.    Učitelj informatike, 1 izvršitelj (m/ž) – neodređeno nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno), PŠ Vranovci
4.    Učitelj razredne nastave, 1 izvršitelj (m/ž) – određeno puno radno vrijeme (zamjena za rodiljni dopust)
5.    Učitelj razredne nastave, 1 izvršitelj (m/ž) – određeno puno radno vrijeme
6.    Učitelj matematike, 1 izvršitelj (m/ž) – određeno puno radno vrijeme
7.    Učitelj hrvatskog jezika jezika, 1 izvršitelj (m/ž) – određeno nepuno radno vrijeme (11 sati tjedno)

8. NAPOMENE: Temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 126/12.-pročišćeni tekst 94/13 i 152/14.) i prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (Narodne novine broj 47/96.i 56/01.) čl.3.stavak 1.podstavak 1.

Uz prijavu koju je potrebno vlastoručno potpisati na natječaj obvezno priložiti: molbu, životopis, dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice; domovnica; rodni list), dokaz o stečenoj stručnoj spremi, elektronički zapis radne knjižice ili potvrdu o podacima evidentiranima u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci).

Navedenu dokumentaciju dostaviti u neovjerenoj preslici.

Zaprimljena dokumentacija neće se vraćati kandidatima.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama škole (11.10. – 19.10.2016.)

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavite osobno ili poštom na navedenu adresu.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama škole : www.os-bsulek-sb.skole.hr (pod natječaj)

Kandidati imaju pravo uvida u natječajnu dokumentaciju izabranog kandidata.

Datum objave: 11.10.2016.g.

Prijave dostaviti na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA "BOGOSLAV ŠULEK" SLAVONSKI BROD
ALEJA MIROSLAVA KRLEŽE 2
35000 SLAVONSKI BROD
(za natječaj)

PLAĆANJE GRADSKIH RAČUNA BEZ NAKNADE

U poslovnicama Gradske blagajne mogu se platiti i svi ostali računi uz naknadu od 2,00 kune po uplatnici. Radno vrijeme Gradskih blagajni:

  • Trg Ivane Brlić-Mažuranić 7a (Korzo) Ponedjeljak - Petak 07:30-13:00, te od 14:00 do 18:30 sati, Subota 08:00-13:00
  • Horvatova (Tržnica) Ponedjeljak - Subota 07:00-13:00
Nalazite se ovdje: Naslovnica Javni natječaji osnovne škole Osnovna škola "Bogoslav Šulek" - Natječaj za popunu radnog mjesta

Podaci o predmetu u digitalnoj pisarnici

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina (koji ste dobili u pisarnici Gradske uprave) na sljedeći način:

E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Upute:
U polje Subject/Predmet unesite korisnički pin. Područje za sadržaj ostavite prazno.