Javni natječaji gradskih osnovnih škola

Osnovna škola "Dragutin Tadijanović" - Natječaj za slobodna radna mjesta

Objavljeno: 25. listopada 2016.

Na osnovi članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08, 86/09, 92/10,105/10 , 90/11, 5/12 ,16/12., 86/12, 126/12., 94/13 i 152/14),  a u svezi s člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, te članka 2.Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu, Osnovna škola Dragutin Tadijanović, Slavonski Brod objavljuje

NATJEČAJ
ZA SLOBODNO RADNO MJESTO


1.    Učitelja / ice kemije–  na određeno nepuno radno vrijeme ( 17 sati ) - 1 izvršitelj/ica
2.    Učitelj/ica hrvatskog  jezika – na određeno puno radno vrijeme (40 sati) – 1 izvršitelj/ica

                                                     

UVJETI: Prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08, 86/09, 92/10,105/10 , 90/11, 5/12, 16/12., 86/12, 126/12.,94/13 i 152/14 ) i članka 2.Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu ( NN 47/96. i 56/01.)

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti:

- životopis
- diplomu
- domovnicu, odnosno dokaz o državljanstvu
- rodni list
- potvrdu o nekažnjavanju
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama škole (25.10.-02.11.2016.)
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Potrebnu dokumentaciju dostaviti u preslikama, jer istu ne vraćamo. Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici škole.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavite na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTIN TADIJANOVIĆ
NASELJE ANDRIJE HEBRANGA 12/1
35 000 SLAVONSKI BROD

Datum objave: 25. listopada 2016.g.