Javni natječaji gradskih osnovnih škola

Osnovna škola Bogoslav Šulek - Natječaj za popunu radnog mjesta

Osnovna škola "Bogoslav Šulek" Slavonski Brod na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN RH 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11,5/12,16/12, 86/12,126/12,94/13, 152/14) ) objavljuje

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta

 

1.    Učitelj prirode i biologije – na određeno i puno radno vrijeme
-    1 izvršitelj M/Ž
2.    Stručni suradnik-školski knjižničar – na određeno i puno radno vrijeme
-    1 izvršitelj M/Ž

Uvjeti:  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 126/12.-pročišćeni tekst 94/13 i 152/14.),  Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (Narodne novine broj 47/96.i 56/01.), Zakona o knjižnicama (Narodne novine broj 105/97., 5/98., 104/00. i 69/09.) i Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (Narodne novine broj 28/11. i 16/2014.)
Uz prijavu koju je potrebno vlastoručno potpisati na natječaj obvezno priložiti: molbu, životopis, dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice; domovnica; rodni list), dokaz o stečenoj stručnoj spremi, elektronički zapis radne knjižice ili potvrdu o podacima evidentiranima u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci).

Navedenu dokumentaciju dostaviti u neovjerenoj preslici.
Zaprimljena dokumentacija neće se vraćati kandidatima.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama škole (14.12. – 22.12.2016.)

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavite osobno ili poštom na navedenu adresu.
Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama škole : www.os-bsulek-sb.skole.hr (pod natječaj)
Kandidati imaju pravo uvida u natječajnu dokumentaciju izabranog kandidata.
Datum objave: 14.12.2016.g.

Prijave dostaviti na adresu: OSNOVNA ŠKOLA "BOGOSLAV ŠULEK" SLAVONSKI BROD
ALEJA MIROSLAVA KRLEŽE 2
35000 SLAVONSKI BROD
(za natječaj)

KLASA: 112-01/16-01/8
URBROJ:2178/01-02-16-257

PLAĆANJE GRADSKIH RAČUNA BEZ NAKNADE
U poslovnicama Gradske blagajne mogu se platiti i svi ostali računi uz naknadu od 2,00 kune po uplatnici

Radno vrijeme Gradskih blagajni:
-
Trg Ivane Brlić-Mažuranić 7a (Korzo) Ponedjeljak - Petak  07:30-18:30, Subota  08:00-12:00
- Horvatova (Tržnica) Ponedjeljak - Subota  07:00-13:00

Nalazite se ovdje: Naslovnica Javni natječaji osnovne škole Osnovna škola Bogoslav Šulek - Natječaj za popunu radnog mjesta

Podaci o predmetu u digitalnoj pisarnici

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina (koji ste dobili u pisarnici Gradske uprave) na sljedeći način:

E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Upute:
U polje Subject/Predmet unesite korisnički pin. Područje za sadržaj ostavite prazno.