Javni natječaji gradskih osnovnih škola

Osnovna škola "Ivana Brlić-Mažuranić" - Natječaj za radno mjesto

OSNOVNA ŠKOLA "IVANA BRLIĆ-MAŽURANIĆ" SLAVONSKI BROD, Zagrebačka 78, temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14) ) objavljuje

N A T J E Č A J
za radno mjesto


1.    DOMAR/LOŽAČ – rukovatelj centralnog grijanja
- 1 izvršitelj  (m/ž) na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom

Kandidati trebaju ispunjavati uvjete prema  Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  te Pravilniku o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima (NN 88/14., 20/15.) – u daljnjem tekstu: Pravilnik

Uz prijavu treba priložiti:
-    važeće uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rukovatelja centralnim grijanjem sukladno Pravilniku
-    dokaz o stručnoj spremi
-    domovnicu
-    rodni list
-    uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
-    elektronički zapis iz evidencije HZMO-a
-    kratak životopis

Rok za prijavu je osam dana od dana oglašavanja.
___________________________________________________________________

NATJEČAJ SE OBJAVLJUJE NA MREŽNIM STRANICAMA I OGLASNOJ PLOČI HZZ-a I ŠKOLE 12.01.2017.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole - preslike, jer istu ne vraćamo.
Ishod natječaja bit će objavljen na web stranici škole.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.


                                  
KLASA: 112-01/17-02/01
URBROJ: 2178/01-08-17-01
U Slavonskom Brodu, 12.01.2017.

PLAĆANJE GRADSKIH RAČUNA BEZ NAKNADE

U poslovnicama Gradske blagajne mogu se platiti i svi ostali računi uz naknadu od 2,00 kune po uplatnici. Radno vrijeme Gradskih blagajni:

  • Trg Ivane Brlić-Mažuranić 7a (Korzo) Ponedjeljak - Petak 07:30-13:00, te od 14:00 do 18:30 sati, Subota 08:00-13:00
  • Horvatova (Tržnica) Ponedjeljak - Subota 07:00-13:00
Nalazite se ovdje: Naslovnica Javni natječaji osnovne škole Osnovna škola "Ivana Brlić-Mažuranić" - Natječaj za radno mjesto

Podaci o predmetu u digitalnoj pisarnici

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina (koji ste dobili u pisarnici Gradske uprave) na sljedeći način:

E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Upute:
U polje Subject/Predmet unesite korisnički pin. Područje za sadržaj ostavite prazno.