Javni natječaji gradskih osnovnih škola

Osnovna škola Milan Amruš - Natječaj za radno mjesto Profesor rehabilitator

Objavljeno: 25. siječnja 2017.

Na temelju clanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj skoli (N.N.br.87/08.) Osnovna skola "Milan Amrus" iz Slavonskog Broda raspisuje

Natječaj za radno mjesto (pdf)
Profesor rehabilitator - 5 djelatnika, na neodredeno, puno radno vrijeme