Javni natječaji gradskih osnovnih škola

Osnovna škola "Vladimir Nazor" - Natječaj za stručno osposobljavanje

Objavljeno: 05. svibnja 2017.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 86/12.,  126/12. i 94/13.)

OSNOVNA ŠKOLA "VLADIMIR NAZOR "
SLAVONSKI  BROD
35000 SLAV. BROD,Franje Marinića 9
(tel: 035/266-469)
objavljuje

N A T J E Č A J
za stručno osposobljavanje


1.    Prvostupnik ekonomije   (m/ž) – 1 izvršitelja na određeno vrijeme s punim radnim vremenom u Matičnoj školi  


UVJETI:
Prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz prijavu na natječaj obvezno priložiti: dokaz o stručnoj spremi, presliku domovnice, presliku rodnog lista, uvjerenje o nekažnjavanju i kratak životopis.

Navedenu dokumentaciju dostaviti u presliku jer istu ne vraćamo.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavod za zapošljavanje te mrežnimstranicama i oglasnim pločama škole (05.05.2017 – 16. 5. 2017.)

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave  s potrebnom dokumentacijom dostavite na naprijed navedenu adresu.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama škole.

Datum objave: 05.05.2017. godine.