Javni natječaji gradskih osnovnih škola

Otvoren natječaj za prijem učitelja ili učiteljice razredne nastave u produženom boravku

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 -ispr., 90/11,16/12 , 86/12,126/12., 94/13 i 152/14), Grad Slavonski Brod raspisuje Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 -ispr., 90/11,16/12 , 86/12,126/12., 94/13 i 152/14), Grad Slavonski Brod raspisuje 

N A T J E Č A J

1. Za prijem učitelja/ice razredne nastave u produženom boravku - 11. izvršitelja/ice na određeno radno vrijeme, 25 sati ukupnog tjednog radnog vremena (m/ž), do 15. lipnja 2018. u osnovnim školama grada Slavonskog Broda: „Ivan Goran Kovačić“, „Antun Mihanović“, „Hugo Badalić“, „Đuro Pilar“, „Bogoslav Šulek“, „Vladimir Nazor“, „Ivana Brlić Mažuranić“, „Blaž Tadijanović“, „Dragutin Tadijanović“

Uvjeti : Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,16/12., 86/12.,126/12., 94/13. i 152/14.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju:

1. Životopis

2. Dokaz o  stečenoj stručnoj spremi (diploma)

3. Dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica ili osobne iskaznice)

4. Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

5. Elektronički zapis o radnom pravnom statusu (ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje izdan u vrijeme trajanja natječaja)

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu. Navedeni kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja svi kandidati biti će obaviješteni u zakonskom roku. 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavite na adresu:

GRAD SLAVONSKI BROD 

VUKOVARSKA 1

35 000 SLAVONSKI BROD

Prijavu dostaviti na gore navedenu adresu s naznakom „Natječaj za učitelja/icu razredne nastave u produženom boravku-određeno“ . Natječaj je otvoren od 28. srpnja do 7. kolovoza 2017. godine.

PLAĆANJE GRADSKIH RAČUNA BEZ NAKNADE

U poslovnicama Gradske blagajne mogu se platiti i svi ostali računi uz naknadu od 2,00 kune po uplatnici. Radno vrijeme Gradskih blagajni:

  • Trg Ivane Brlić-Mažuranić 7a (Korzo) Ponedjeljak - Petak 07:30-13:00, te od 14:00 do 18:30 sati, Subota 08:00-13:00
  • Horvatova (Tržnica) Ponedjeljak - Subota 07:00-13:00
Nalazite se ovdje: Naslovnica Javni natječaji osnovne škole Otvoren natječaj za prijem učitelja ili učiteljice razredne nastave u produženom boravku

Podaci o predmetu u digitalnoj pisarnici

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina (koji ste dobili u pisarnici Gradske uprave) na sljedeći način:

E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Upute:
U polje Subject/Predmet unesite korisnički pin. Područje za sadržaj ostavite prazno.