Javni natječaji gradskih osnovnih škola

Osnovna škola "Milan Amruš" - Natječaj za radno mjesto Profesor rehabilitator

Objavljeno: 20. rujna 2017.

vNa temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N.br. 87/08.) Osnovna škola “Milan Amruš” iz Slavonskog Broda
raspisuje

NATJEČAJ
za radno mjesto

Profesor rehabilitator - 5 djelatnika, na neodređeno, puno radno vrijeme

Kandidati trebaju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o odgoju i obrazovanju za osnovne i srednje škole i Pravilnikom o vrsti stručne spreme i pedagoško- psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

Prijavu o dokazima o ispunjavanju uvjeta kandidati mogu dostaviti osobno u školu ili poslati na adresu:
OSNOVNA ŠKOLA “MILAN AMRUŠ”, NIKOLE ZRINSKOG 100, S NAZNAKOM “za natječaj”.

Uz prijavu se mora priložiti:
životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi-presliku, domovnica, uvjerenja o nekažnjavanju ne starije od 6 mj.- preslike - dokumentaciju ne vraćamo

Na oglašeno mjesto mogu se javiti osobe oba spola ( članak 12. Zakona o ravnopravnosti spolova).
Kandidat koji ima pravo prednosti prema posebnom zakonu mora se u prijavi za natječaj pozvati na to pravo i priložiti potvrde o priznatom statusu.

Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja biti će objavljeni na web stranici škole

Datum objave : 20.09.2017. godine

Ravnateljica:
Mirjana Jakovčev, prof. reh.

 

Prilog:
- Natječaj za radno mjesto (pdf)