Javni natječaji gradskih osnovnih škola

Osnovna škola Bogoslav Šulek - Natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Objavljeno: 27. listopada 2017.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90./11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14. i 7./17.), a u svezi s člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta Osnovna škola „Bogoslav Šulek“, Slavonski Brod raspisuje:

NATJEČAJ ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD
BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

za sljedeće radno mjesto:

1. UČITELJ RAZREDNE NASTAVE – 2 izvršitelja (m/ž), pripravnik, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci

UVJETI: Kandidati trebaju ispunjavati opće i posebne uvjete utvrđene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14. I 7./17.) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96, 56/01).

Ostale informacije: Kandidati trebaju ispunjavati uvjet poticajnih mjera stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa sukladno propisima HZZ-a

Uz prijavu treba priložiti: životopis, presliku diplome, presliku domovnice, presliku rodnog lista i potvrdu/uvjerenja o nekažnjavanja u skladu s člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90./11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14. I 7./17.) ne starije od 6 mjeseci.

Na oglašeni natječaj, temeljem članka 13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova, mogu se prijaviti osobe oba spola.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku 8 dana od objave natječaja na adresu škole: OŠ „Bogoslav Šulek“, Aleja M.Krleže 2, Slavonski Brod s naznakom „ZA NATJEČAJ STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE“.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku 8 dana od donošenja odluke o izboru putem mrežnih stranica škole http://os-bsulek-sb.skole.hr.

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole.

Rok za prijave kandidata je od: 30.10.2017. do 7.11.2017. godine