Javni natječaji gradskih osnovnih škola

Osnovna škola Antun Mihanović - natječaj za popunu radnih mjesta

Objavljeno: 06. prosinca 2017.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14.)

OSNOVNA ŠKOLA "ANTUN MIHANOVIĆ"
SLAVONSKI BROD
35000 SLAV. BROD, Mihanovićeva 35
(tel: 035/444-501)


objavljuje

N A T J E Č A J
za popunu radnih mjesta

1. UČITELJA ENGLESKOG JEZIKA (m/ž) - 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme (porodiljni)

2. UČITELJA HRVATSKOG JEZIKA (m/ž) - 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme (porodiljni)

UVJETI:
Prema članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz prijavu na natječaj obvezno priložiti: dokaz o stručnoj spremi, presliku domovnice, presliku rodnog lista, uvjerenje o nekažnjavanju i kratak životopis.

Navedenu dokumentaciju dostaviti u presliku jer istu ne vraćamo.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavod za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama škole (04. 12. - 12. 12. 2017.g.)

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavite na naprijed navedenu adresu.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama škole.

Datum objave: 04.12.2017. godine.