Javni natječaji gradskih osnovnih škola

Osnovna škola "Đuro Pilar" - Natječaj za osposobljavanje za stjecanje odgovarajućeg radnog iskustva učitelja/ice RAZREDNE NASTAVE

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 , 90/11, 5/12 ,16/12., 86/12,126/12., 94/13., 152/14. i 7/17.) Osnovna škola „Đuro Pilar“ Slavonski Brod  o b j a v lj u j e

NATJEČAJ
za OSPOSOBLJAVANJE ZA STJECANJE ODGOVARAJUĆEG RADNOG ISKUSTVA - 30+

 

  • učitelja/ice RAZREDNE NASTAVE - određeno puno radno vrijeme - 1 izvršitelj/ica

UVJETI: Prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 , 90/11, 5/12 , 16/12., 86/12, 126/12., 94/13., 152/14. i 7/17.) i članka 2. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu ( NN br. 47/96. i 56/01.)

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti:

  • životopis
  • diplomu
  • domovnicu (dokaz o državljanstvu)
  • rodni list
  • potvrdu o nekažnjavanju ( ne stariju od 6 mjeseci )
  • potvrdu o evidentiranom radnom stažu iz HZMO-a
  • potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o duljini prijave na Zavod

Vrsta zaposlenja: određeno puno radno vrijeme - 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Škole (15. veljače 2018. - 23. veljače 2018.)

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

U prijavi obavezno navesti za koje radno mjesto se kandidat prijavljuje.


Potrebnu dokumentaciju dostaviti u preslikama, jer istu ne vraćamo
.

Rezultati natječaja će biti objavljeni na web stranici škole http://os-djpilar-sb.skole.hr/

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

 

OSNOVNA ŠKOLA „ĐURO PILAR“

VINOGORSKA 1

35 000 SLAVONSKI BROD

 

KLASA: 602-07/18-01/05

URBROJ: 2178/01-07/18-1

Slavonski Brod, 15. veljače 2018.

PLAĆANJE GRADSKIH RAČUNA BEZ NAKNADE

U poslovnicama Gradske blagajne mogu se platiti i svi ostali računi uz naknadu od 2,00 kune po uplatnici. Radno vrijeme Gradskih blagajni:

  • Trg Ivane Brlić-Mažuranić 7a (Korzo) Ponedjeljak - Petak 07:30-13:00, te od 14:00 do 18:30 sati, Subota 08:00-13:00
  • Horvatova (Tržnica) Ponedjeljak - Subota 07:00-13:00
Nalazite se ovdje: Naslovnica Javni natječaji osnovne škole Osnovna škola "Đuro Pilar" - Natječaj za osposobljavanje za stjecanje odgovarajućeg radnog iskustva učitelja/ice RAZREDNE NASTAVE

Podaci o predmetu u digitalnoj pisarnici

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina (koji ste dobili u pisarnici Gradske uprave) na sljedeći način:

E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Upute:
U polje Subject/Predmet unesite korisnički pin. Područje za sadržaj ostavite prazno.