Javni natječaji gradskih osnovnih škola

Osnovna škola „Blaž Tadijanović“ - natječaj za radno mjesto defektolog

Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Radno iskustvo: nije važno

Mjesto rada:  Slavonski Brod

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu Osnovna škola „Blaž Tadijanović“ Slavonski Brod  o b j a v lj u j e

NATJEČAJ

za radno mjesto

 

defektolog  - određeno puno radno vrijeme - 1 izvršitelj/ica, VSS

UVJETI: Prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17)

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti:životopis, zamolbu, dokaz o stručnoj spremi (diploma), domovnicu (dokaz o državljanstvu),rodni list,potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci ), potvrdu o evidentiranom radnom stažu iz HZMO-a.

Kandidati koji se po posebnim propisima pozivaju na prednost pri zapošljavanju moraju prilikom prijave na natječaj dostaviti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje posebni propisi propisuju pri ostvarivanju prava na prednost kod zapošljavanja.

Vrsta zaposlenja: određeno puno radno vrijeme

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Škole (4. travnja2018. – 12. travnja 2018.)

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Potrebnu dokumentaciju dostaviti u preslikama, jer istu ne vraćamo.

O rezultatima kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana po izvršenom izboru putem WEB stranice škole.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

OŠ „Blaž Tadijanović“

Podvinjska 25

35000 Slavonski Brod

„za natječaj – defektolog“

KLASA: 112-01/18-01/01

URBROJ: 2178/01-05-18-30                                                                                       Ravnateljica:     

Slavonski Brod, 4. travanj 2018.                                                                               Veronika Čerenko

PLAĆANJE GRADSKIH RAČUNA BEZ NAKNADE

U poslovnicama Gradske blagajne mogu se platiti i svi ostali računi uz naknadu od 2,00 kune po uplatnici. Radno vrijeme Gradskih blagajni:

  • Trg Ivane Brlić-Mažuranić 7a (Korzo) Ponedjeljak - Petak 07:30-13:00, te od 14:00 do 18:30 sati, Subota 08:00-13:00
  • Horvatova (Tržnica) Ponedjeljak - Subota 07:00-13:00
Nalazite se ovdje: Naslovnica Javni natječaji osnovne škole Osnovna škola „Blaž Tadijanović“ - natječaj za radno mjesto defektolog

Podaci o predmetu u digitalnoj pisarnici

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina (koji ste dobili u pisarnici Gradske uprave) na sljedeći način:

E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Upute:
U polje Subject/Predmet unesite korisnički pin. Područje za sadržaj ostavite prazno.