Javni natječaji gradskih osnovnih škola

Osnovna škola „Blaž Tadijanović“ - natječaj za radno mjesto spremačica

Razina obrazovanja: Završena osnovna škola

Radno iskustvo: Nije važno

Ostale informacije: Osnovna škola „Blaž Tadijanović“, raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu slobodnog radnog mjesta

 

Spremačica - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme

Uvjeti:  Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14. i 7/17) te Pravilniku o radu OŠ Blaž Tadijanović.

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave javnog natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Osnovne škole Blaž Tadijanović. (4.4.2018.-12.4.2018.)

Prijave s dokumentacijom (životopis, svjedodžba o završenom obrazovanju, domovnica, rodni list, uvjerenje o nekažnjavanju – ne starije od 6 mjeseci, potvrda HZMO-a o stažu) dostaviti na adresu: Osnovna škola „Blaž Tadijanović“, Podvinjska 25,  35000 Slavonski Brod.

Na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola (čl.13, st.2 Zakona o ravnopravnosti spolova)

Kandidati koji se po posebnim propisima pozivaju na prednost pri zapošljavanju moraju prilikom prijave na natječaj dostaviti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje posebni propisi propisuju pri ostvarivanju prava na prednost kod zapošljavanja.

O rezultatima kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana po izvršenom izboru putem WEB stranice škole.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Napomena: nisu potrebni originalni dokumenti niti ovjerene preslike.

POSLODAVAC:

Poslodavac: Osnovna škola „Blaž Tadijanović“

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

OŠ „Blaž Tadijanović“

Podvinjska 25

35000 Slavonski Brod

„za natječaj - spremač/ica“

KLASA: 112-01/18-01/01

URBROJ: 2178/01-05-18-31

U Slavonskom Brodu, 4.travnja 2018.                                                                          

Ravnateljica:

Veronika Čerenko

PLAĆANJE GRADSKIH RAČUNA BEZ NAKNADE

U poslovnicama Gradske blagajne mogu se platiti i svi ostali računi uz naknadu od 2,00 kune po uplatnici. Radno vrijeme Gradskih blagajni:

  • Trg Ivane Brlić-Mažuranić 7a (Korzo) Ponedjeljak - Petak 07:30-13:00, te od 14:00 do 18:30 sati, Subota 08:00-13:00
  • Horvatova (Tržnica) Ponedjeljak - Subota 07:00-13:00
Nalazite se ovdje: Naslovnica Javni natječaji osnovne škole Osnovna škola „Blaž Tadijanović“ - natječaj za radno mjesto spremačica

Podaci o predmetu u digitalnoj pisarnici

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina (koji ste dobili u pisarnici Gradske uprave) na sljedeći način:

E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Upute:
U polje Subject/Predmet unesite korisnički pin. Područje za sadržaj ostavite prazno.