Javni natječaji gradskih osnovnih škola

Osnovna škola Milan Amruš - Natječaj za radno mjesto Profesor rehabilitator

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) Osnovna škola “Milan Amruš” iz Slavonskog Broda raspisuje


NATJEČAJ za radno mjesto

 

Profesor rehabilitator - 5 djelatnika, na neodređeno, puno radno vrijeme

Profesor rehabilitator - 2 djelatnika, na određeno, puno radno vrijeme - zamjena

Kandidati trebaju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o odgoju i obrazovanju za osnovne i srednje škole ( 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18 ) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme i pedagoško- psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu ( NN 47/96, 56/01 ).

Prijavu o dokazima o ispunjavanju uvjeta kandidati mogu dostaviti osobno u školu ili poslati na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA “MILAN AMRUŠ”, NIKOLE ZRINSKOG 100, S NAZNAKOM “za natječaj”.

Uz prijavu potrebno priložiti :

Životopis

dokaz o stečenoj stručnoj spremi -  ( diploma, potvrda o završenom fakultetu ) - preslika

domovnica -  dokaz o državljanstvu

uvjerenja o nekažnjavanju ne starije od 6 mj

- preslike - dokumentaciju ne vraćamo

Na oglašeno mjesto mogu se javiti osobe oba spola ( članak 12. Zakona o ravnopravnosti spolova).

Kandidat/kinja koji/a ima pravo prednosti prema posebnom zakonu, dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva. 

Osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.)  uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta trebaju priložiti  i  dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja biti će objavljeni na web stranici škole

Datum objave : 21.09.2018. godine

Ravnateljica: Mirjana Jakovčev

PLAĆANJE GRADSKIH RAČUNA BEZ NAKNADE

U poslovnicama Gradske blagajne mogu se platiti i svi ostali računi uz naknadu od 2,00 kune po uplatnici. Radno vrijeme Gradskih blagajni:

  • Trg Ivane Brlić-Mažuranić 7a (Korzo) Ponedjeljak - Petak 07:30-13:00, te od 14:00 do 18:30 sati, Subota 08:00-13:00
  • Horvatova (Tržnica) Ponedjeljak - Subota 07:00-13:00
Nalazite se ovdje: Naslovnica Javni natječaji osnovne škole Osnovna škola Milan Amruš - Natječaj za radno mjesto Profesor rehabilitator

Podaci o predmetu u digitalnoj pisarnici

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina (koji ste dobili u pisarnici Gradske uprave) na sljedeći način:

E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Upute:
U polje Subject/Predmet unesite korisnički pin. Područje za sadržaj ostavite prazno.