Javni natječaji gradskih osnovnih škola

Osnovna škola Bogoslav Šulek - Natječaj za radna mjesta

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18.), Osnovna škola “Bogoslav Šulek“ Slavonski Brod dana 19.listopada 2018. godine raspisuje:

N A T J E Č A J

za radna mjesta

1. Učitelj/ica edukator-rehabilitator – na neodređeno i puno radno vrijeme
1 izvršitelj M/Ž

2. Učitelj/ica edukator-rehabilitator - na neodređeno i puno radno vrijeme
1 izvršitelj M/Ž u PŠ Vranovci

3. Učitelj/ica edukator-rehabilitator - na određeno i puno radno vrijeme
1 izvršitelj M/Ž

4. Učitelj/ica likovne kulture – na određeno i nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno)
1 izvršitelj M/Ž u PŠ Vranovci

5. Učitelj/ica hrvatskog jezika – na određeno i puno radno vrijeme
1 izvršitelj M/Ž

6. Učitelj /ica hrvatskog jezika – na određeno i nepuno radno vrijeme (11 sati tjedno)
1 izvršitelj M/Ž

7. Učitelj/ica engleskog jezika - na neodređeno i nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno)
1 izvršitelj M/Ž

8. Učitelj/ica informatike – na neodređeno i puno radno vrijeme
1 izvršitelj M/Ž

9. Učitelj/ica geografije – na neodređeno i puno radno vrijeme
1 izvršitelj/ica M/Ž

10. Spremačica – na određeno i puno radno vrijeme
1 izvršitelj M/Ž

11. Stručni suradniik-školski knjižničar- na određeno i puno radno vrijeme
1 izvršitelj M/Ž

UVJETI:
Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18.) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96 i 56/01.).

Uz pismenu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
1. dokaz o stručnoj spremi,
2. dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama,
3. rodni list
4. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnim stranicama škole(http://os-bsulek-sb.skole.hr/), na adresu

OSNOVNA ŠKOLA „BOGOSLA ŠULEK“
Aleja Miroslava Krleže 2
35000 Slavonski Brod

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.
Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.
Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici OSNOVNE ŠKOLE BOGOSLAV ŠULEK:
http://os-bsulek-sb.skole.hr/
Datum objave: 19.10.2018.godine.

 

PLAĆANJE GRADSKIH RAČUNA BEZ NAKNADE

U poslovnicama Gradske blagajne mogu se platiti i svi ostali računi uz naknadu od 2,00 kune po uplatnici. Radno vrijeme Gradskih blagajni:

  • Trg Ivane Brlić-Mažuranić 7a (Korzo) Ponedjeljak - Petak 07:30-13:00, te od 14:00 do 18:30 sati, Subota 08:00-13:00
  • Horvatova (Tržnica) Ponedjeljak - Subota 07:00-13:00
Nalazite se ovdje: Naslovnica Javni natječaji osnovne škole Osnovna škola Bogoslav Šulek - Natječaj za radna mjesta

Podaci o predmetu u digitalnoj pisarnici

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina (koji ste dobili u pisarnici Gradske uprave) na sljedeći način:

E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Upute:
U polje Subject/Predmet unesite korisnički pin. Područje za sadržaj ostavite prazno.