Javni natječaji gradskih osnovnih škola

Glazbena škola Slavonski Brod - Natječaj za popunu radnim mjesta

GLAZBENA ŠKOLA SLAVONSKI BROD
VUKOVARSKA 1
35 000 SLAVONSKI BROD
OIB: 17859932627

KLASA: 112-01/19-01/01
URBROJ:2178-10-01-19-10
Slavonski Brod, 17. siječnja 2019.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17. i 68/18.), Glazbena škola Slavonski Brod, Vukovarska 1, 35 000 Slavonski Brod dana  17. siječnja  2019.  raspisuje:

N A T J E Č A J

za popunu radnih mjesta

  1. nastavnik/ica klavira, 14 sati  nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena na neodređeno vrijeme,
  2. nastavnik/ica  klavira, 11  sati nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog  vremena na određeno vrijeme - do isteka Rješenja o njezi djeteta,
  3. nastavnik/ica  klarineta,  2,66 sati nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena na neodređeno vrijeme,
  4. nastavnik/ica flaute, 22 sati  nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena na određeno vrijeme.     

UVJETI:

Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17.  i 68/18.).

Uz pismenu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

  1. dokaz o stručnoj spremi,
  2. dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama,
  3. rodni list
  4. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnim stranicama škole(www.gsslavonskibrod.com ), na adresu

Glazbena škola Slavonski Brod
Vukovarska 1
35 000 Slavonski Brod

Natječajnu dokumentaciju ne vraćamo kandidatima.
Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.
Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici Glazbene škole Slavonski Brod:

www.gsslavonskibrod.com.

Ravnateljica:
                                                                                                                            Mirela Jagodić, prof.

PLAĆANJE GRADSKIH RAČUNA BEZ NAKNADE

U poslovnicama Gradske blagajne mogu se platiti i svi ostali računi uz naknadu od 2,00 kune po uplatnici. Radno vrijeme Gradskih blagajni:

  • Trg Ivane Brlić-Mažuranić 7a (Korzo) Ponedjeljak - Petak 07:30-13:00, te od 14:00 do 18:30 sati, Subota 08:00-13:00
  • Horvatova (Tržnica) Ponedjeljak - Subota 07:00-13:00
Nalazite se ovdje: Naslovnica Javni natječaji osnovne škole Glazbena škola Slavonski Brod - Natječaj za popunu radnim mjesta

Podaci o predmetu u digitalnoj pisarnici

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina (koji ste dobili u pisarnici Gradske uprave) na sljedeći način:

E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Upute:
U polje Subject/Predmet unesite korisnički pin. Područje za sadržaj ostavite prazno.