Javni pozivi i natječaji

Odluka o poništenju Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto Stručni referent 1-za gospodarstvo

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO
KLASA: 112-03/19-01/16
URBROJ: 2178/01-07-19-18

Slavonski Brod, 25. listopada 2019. godine

Na temelju odredbe članka 19.st.1. u svezi čl. 24. st.5. i 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08., 61/11. i 4/18 ) pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Slavonskog Broda donosi


O D L U K U

o poništenju Oglasa za prijam  u službu na određeno vrijeme na radno mjesto Stručni referent 1-za gospodarstvo

 

I

Poništava se Oglas za prijam  u službu na određeno vrijeme na radno mjesto Stručni referent 1-za gospodarstvo KLASA: 112-03/19-01/16 URBROJ: 2178/01-07-19-2 od 15. listopada 2019., objavljen putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te službenih web stranica Grada dana 15. listopada 2019. godine jer je naknadno prestao razlog zbog kojeg je oglas raspisan.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i protiv iste nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

                                                                                                    

                                                                                                                                                        PROČELNICA
Ankica Majetić, dipl.iur.

PLAĆANJE GRADSKIH RAČUNA BEZ NAKNADE

U poslovnicama Gradske blagajne mogu se platiti i svi ostali računi uz naknadu od 2,00 kune po uplatnici. Radno vrijeme Gradskih blagajni:

  • Trg Ivane Brlić-Mažuranić 7a (Korzo) Ponedjeljak - Petak 07:30-13:00, te od 14:00 do 18:30 sati, Subota 08:00-13:00
  • Horvatova (Tržnica) Ponedjeljak - Subota 07:00-13:00
Nalazite se ovdje: Naslovnica Javni pozivi i natječaji Odluka o poništenju Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto Stručni referent 1-za gospodarstvo