Javni pozivi i natječaji

Javni poziv za uvid u spis predmeta - građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava

Objavljeno: 11. prosinca 2019.

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

na katastarskoj(im) čestici(ama) 1096/2 k.o. Slavonski Brod (Slavonski Brod.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 20.12.2019 u 09:00 sati, na lokaciji- Slavonski Brod, Vukovarska 1.

 

Prilog:
- Javni poziv za uvid u spis predmeta (pdf)