Javni pozivi i natječaji

Javni poziv za uvid u spis predmeta - promjenu namjene i uporabu građevine poslovne namjene

Objavljeno: 11. prosinca 2019.

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

na k.č.br. 2317/88 k.o. Slavonski Brod (Slavonski Brod , Colosseum).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 20.12.2019. godine u 11:00 sati, na lokaciji - Slavonski Brod, Vukovarska.

 

Prilog:
- Javni poziv za uvid u spis predmeta (pdf)